tiivistelmä:

WAFA:sta WFR:ksi Bridge-kurssi päivittää Wilderness Advanced First Aid –kurssin käyneet Wilderness First Responder:ksi (WFR) neljässä päivässä. Tämä kurssi on käytävä kolmen vuoden aikana sen jälkeen kun on suorittanut WMA:n WAFA-kurssin tai vastaavan kurssin muilta koulutustahoilta. WFR on suositeltava ensiapukurssi kaikille outdoor alalla työskenteleville tai siitä kiinnostuneille aktiiviharrastajille. Tämä kurssi toimii päivityskurssina niille, joilla on jo WFR todistus tai vastaava todistus muulta koulutustaholta, jonka alkuperäinen WFR koulutus on ollut vähintään 64 tuntia pitkä. Bridgekurssilla voi, myös päivittää WEMT kurssin eräea-osuuden.

kurssisisältö:

Tämä koulutus on 36-40 tuntia pitkä ja se järjestetään neljän päivän aikana. Tyypillisesti aamut ovat luentoja, keskusteluja ja pienoistenttejä ja iltapäivät puolestaan koostuvat käytännön harjoittelusta ja erilaisista skenaarioista. Illat on varattu opiskelulle ja erilaisille tehtäville. Odotettavissa on pelastusskenaarioita, joissa on meikattuja uhreja ja teeskenneltyjä vammoja, jotka valmistavat osallistujia erilaisiin erämaassa tapahtuviin hätätilanteisiin. Skenaariot voidaan videoida oppimisen tukemiseksi.

 

Päivä 1: Rekisteröinti/Esittely; Katsaus kurssia ennen tutustuttuun opiskelupakettiin; Potilaan arviointimenetelmä; Verenkierto-/Hengityselimistö; PAS (potilaan tilan arviointi) harjoite; Peruselintoimintojen tukeminen

 

Päivä 2: Tentti/Tapauskertomuksen läpikäynti; Hermosto; Selkärangan käsittely; Luurankalihaksisto; PAS (potilaan tilan arviointi) harjoite; Sijoiltaanmenot; Uhrin immobilisaatio; Paarikuljetukset ja varmistukset; PAS harjoite

 

Päivä 3: Tentti/Tapauskertomuksen läpikäynti; Hätäsynnytys; Allergiat & Anafylaksia; Vuoristossa liikkumisen tai sukeltamisen erityispiirteet; Kylmettymät; Lähes hukkumiset; Etsintä- ja pelastustoimet; Improvisoidut paarit ja lastat; Simulaatio ja sen läpikäynti

 

Päivä 4: Tapauskertomuksen läpikäynti; Erämaa lääkitys; Myrkyt; EA-laukut; PAS harjoite; Kirjallinen tentti; Käytännön testi; Yhteenveto

 

oppimateriaali:

Seuraavat oppimateriaalit sisältyvät kurssihintaan:

  • Kenttäopas (The Field Guide of Wilderness and Rescue Medicine)
  • Erämaa ja pelastus lääketiede: Käytännön opas perus- sekä kokeneemmille ammattilaisille
  • WFR luentomuistiinpanot
  • Työkirja
  • SOAP muistikirja

 

todistukset:

Kaikki osallistujat, jotka suorittavat menestyksellisesti Bridge –kurssin saavat kansainvälisen WMA:n Wilderness First Responder –todistuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta.

PÄIVITTÄMINEN:

Kurssi on päivitettävä kolmen vuoden kuluessa. Päivittäminen onnistuu käymällä Bridge-kurssi tai WAFA-kurssi. WAFAlla päivitettäessä osallistuja joutuu lisäksi tekemään erillisen päivityspaketti.

EnnakkoVAATIMUKSET:

Nykyinen WAFA –todistus, joka on suoritettu kolmen vuoden sisällä. Jos tätä kurssia käytetään WFRn tai WEMTin päivittämiseen, osallistujalla tulee olla voimassa oleva  WMA:n WFR –todistus, WEMT –todistus tai WRF –todistus toisesta organisaatiosta, jonka alkuperäinen koulutus on ollut vähintään 64 tuntia. Kurssista tulee olla todiste mukana.

 

Osallistujille toimitetaan kurssin lukukirja etukäteen.

 

Osallistujien tulee olla vähintään 16 vuotta täyttäneitä osallistuakseen tälle kurssille. Alle 18-vuotiailta vaaditaan huoltajan hyväksyntä ja allekirjoitus osallistumisesta kurssille.