Ehdoton eräensiapu-, johtajuus- ja kriittiseen ajatteluun orientoiva kurssi henkilöille, jotka toimivat erämaaolosuhteissa vähäisillä resursseilla.

 

TIIVISTELMÄ:

Wilderness First Responder -kurssi on ideaalinen ensiapukoulutus niille, jotka toimivat olosuhteissa, jonne avun saanti voi pitkittyä, kuten outdoor-ohjaajat, oppaat, armeijan henkilöstö, etsintä- ja pelastuspartiot, tutkijat ja erilaisissa ensiapuryhmissä toimivat henkilöt. Opetussuunnitelma on monipuolinen ja käytännöllinen. Se sisältää tarvittavat pääperiaatteet ja taidot, joita tarvitaan syrjäisissä ja haasteellisissa ympäristöissä tapahtuvissa ensiaputilanteissa, tilanteen arvioimisessa ja johtamisessa, tarvittaessa jopa päiviä tai viikkoja.

 

KURSSISISÄLTÖ:

Kurssin opetussuunnitelman on tehnyt yhteistyössä ryhmä, joka on koostunut ensiapututkijoista ja -asiantuntijoista. Jatkuvat tutkimusten ja katsausten tulokset ovat luoneet tämän erityisen ja innovatiivisen lähestymisen uhrien hoitamiseen karuissa erämaaolosuhteissa. Opetussuunnitelma on monipuolinen kokonaisuus, joka päivitetään ajantasalle vuosittain. Tämä kurssi on kaikista ajantasaisin ja kärjessä oleva eräensiapukoulutus (kaupunkimiljöössä tai erämaassa)  koko maailmassa.

 

 • Eräensiavun pääperiaatteet, jotka keskittyvät ensiavullisten hätätilanteiden ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen, riittävä teknologia ja riskienhallinta.
 • Uhrien arviointi menetelmä ja hätäensiapu sisältäen elvytykset, peruselontoimintojen ylläpitäminen ja hoito ja anafylaksian ja astman ensihoito.
 • Ympäristölliset tekijät sisältäen vuoristotaudin, hypotermian ja lämmöstä johtuvat sairaudet, paleltumat ja muut kylmästä johtuvat vammat, salamaniskut, hukkuminen ja ympäristölliset myrkyt.
 • Erämaalääkitys, sisältäen tavanomaisten sairauksien arvioinnin ja hoidon.
 • Luurankolihaksiston ongelmat kuten epävakaat ja vakaat vammat, rasitusvammat ja sijoiltaanmenot.
 • Haavojen hoito, sisältäen avohaavat, palovammat ja vesikellot.
 • Käytännön taidot, sisältäen lastoittamisen, sidokset, paarikannot ja EA-laukun sisältöperiaatteet.
 • WMA:n kansainväliset erämaaprotokollat kuten haavojen puhdistamisen ja paranemisen seuraamisen, selkärankavammojen tutkinnat, sijoiltaanmenojen paikoilleen laittamiset, elvytyksen antaminen eräolosuhteissa sekä anafylaksian ja astman.

 

 

RÄÄTÄLÖINTI:

Wilderness Medical Associates International:n ohjaajat räätälöivät eräensiapukoulutuksensa koulutettavan ryhmän tarpeiden mukaan ottaen huomioon osallistujien taustat, toimintaympäristön ja kokemustason. Simulaatiot ja käytännön harjoitteet ovat realistisia ja olennaisia.

TODISTUKSET:

Tämä koulutus on kahdeksan päivää pitkä, vaikka jotkin yhteistyökumppanit järjestävät sen lyhempänä kurssina. Suoritettuaan hyväksytysti kurssin, osallistujat saavat Wilderness Advanced First Aid -todistuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta.

 

PÄIVOTTÄMINEN:

Uudelleen päivittämisen voi tehdä milloin vain seuraavan kolmen vuoden aikana viimeisimmästä kurssisuorituksesta. Päivittämisen voi tehdä Bridge-kurssilla tai erillisellä päivittämiskurssilla.

 

KURSSIMATERIAALI:

Seuraavat oppimateriaalit kuuluvat kurssihintaan:

 • Kenttäopas (The Field Guide of Wilderness Medicine & Rescue)
 • SOAP muistikirja
 • Wilderness First Responder –kurssimuistiinpanot
 • Wilderness Medicine -työkirja
 • Wilderness and Rescue Medicine: A  Practical Guide for the Basic and Advanced Practitioner

 

VARUSTEET:

WMA:n ja yhteistyökumppanit tarjoavat outdoor varusteet ja muut olennaiset kurssikohtaiset varusteet, joita käytetään kurssilla erämaaolosuhteissa. WMA toimittaa varustelistan, jotta kurssilla käytettävät varusteet vastaavat simulaatioiden ja luokkahuoneopetuksen tarpeita. Jokainen kurssilainen vastaa henkilökohtaisista vaatteistaan ja varusteistaan.

 

ARVIOINTI:

Kurssin läpipääseminen perustuu 100-prosenttiseen osallistumiseen, hyväksyttäviin suorituksiin tehtävissä ja pikkutenteissä, riittävät osoitetut käytännön taidot sekä hyväksytty arvosana kirjallisesta lopputentistä. WMA ottaa huomioon osallistujien erikoistarpeet.

 

ENNAKKO EDELLYTYKSET:

Osallistujien tulee olla vähintään 16 vuotta täyttäneitä. Alle 18 vuotiailla osallistujilla tulee olla vanhemman tai muun huoltajan kirjallinen suostumus kurssiosallistumisesta.

 

MITÄ TUODA KURSSILLE MUKAAN?

Osallistujilla tulee olla kurssipaikkaan ja vuodenaikaan sopivat varusteet. On hyvä muistaa, että satoi tai paistoi, suurin osa kurssista tullaan suorittamaan ulkona. Muistiinpanovälineet sekä sekuntikello ovat myös osa suositeltua varustusta.

Katso nettisivultamme www.wildmed.com kohdasta osallistujien käsikirja lisätietoja, mitä tuoda kurssille mukaan ja kuinka valmistautua siihen etukäteen.