Lähtötason kurssi, joka on suunniteltu ammattilaisille, jotka työskentelevät erityisesti ympäristössä, johon avun saanti voi kestää tunteja, päiviä tai viikkoja. 

 

TIIVISTELMÄ:

WAFA on kattava eräensiapukurssi, joka on suunniteltu outdoor alalla toimiville henkilöille, jotka toimivat olosuhteissa, jonne avun saanti voi olla vaikeaa. Eräensiapukoulutus eroaa suuresti tavanomaisesta ensiapukoulutuksesta ja muista kursseista, jotka keskittyvät kaupunkimiljööhön. Tällä kurssilla opetetaan, kuinka toimia hätätilanteissa, kun sairaala- ja pelastuspalvelut eivät ole mahdollisia kovin nopeasti. Kurssi antaa valmiudet hätätilanteisiin, jotka vaativat pitkäaikaista potilashoitoa vaikeissa olosuhteissa ja improvisoituja välineitä apuna käyttäen.

 

ESIMERKKI KURSSISISÄLLÖSTÄ:

Päivä 1 – Rekisteröinti/kurssin esittely, systemaattinen kriittinen ajattelu, tulehdusten kontrollinti, potilaan arviointi menetelmä, verenkierto-/hengityselimistö, elvytys, BLS (Peruselintoimintojen tukeminen ja hoito)

 

Päivä 2 – Tentti/tapauskertomusten läpikäynti, hermosto, selkärangan käsittely, luuranko/lihakset, erilaiset vammat, nostot, kuljetukset, raajojen lastoittaminen, potilaan arviointi harjoitteet.

 

Päivä 3 – Tentti/ tapauskertomusten läpikäynti, lämmönsäätelyjärjestelmä, puremat ja pistot, salamaniskut. Valinnaiset aiheet: Haavat ja palovammat, allergiat ja anafylaksia, improvisoidut paarit, potilaan arviointi harjoitteet.

 

Päivä 4 – Tentti/ tapauskertomuste läpikäynti, erämaa olosuhteissa tapahtuva lääkitys, ensiapuun liittyvä juridiikka, potilaan arviointi harjoitteet, simulaatio, lopputentti, yhteenveto

RÄÄTÄLÖINTI:

Wilderness Medical Associates International:n ohjaajat räätälöivät eräensiapukoulutuksensa koulutettavan ryhmän tarpeiden mukaan ottaen huomioon osallistujien taustat, toimintaympäristön ja kokemustason. Simulaatiot ja käytännön harjoitteet ovat realistisia ja olennaisia oppimisen kannalta.

TODISTUKSET:

WAFA on laajuudeltaan 36-40 tuntia pitkä ja se järjestetään neljän päivän aikana. Suoritettuaan hyväksytysti kurssin, osallistujat saavat Wilderness Advanced First Aid -todistuksen. Todistus on voimassa kolme vuotta.

KURSSIMATERIAALI:

Seuraavat oppimateriaalit kuuluvat kurssihintaan:

  • Kenttäopas (The Field Guide of Wilderness Medicine & Rescue)
  • SOAP muistikirja
  • The Outward Bound Wilderness First-Aid -käsikirja
  • Wilderness Advanced First Aid –luentomuistiinpanot

 

VARUSTEET:

WMA ja yhteistyökumppanit tarjoavat opetukseen liittyvän varusteet. WMA toimittaa varustelistan, jotta kurssilla käytettävät varusteet vastaavat simulaatioiden ja luokkahuoneopetuksen tarpeita.

Jokainen vastaa henkilökohtaisista varusteistaan ja vaatetuksestaan.

 

WAFAn PÄIVITTÄMINEN:

Päivittääksesi  WAFA-todistuksesi voit osallistua päivityskurssille, käydä WAFA-kurssin uudelleen tai päivittää itsesi Wilderness First Responder -tasolle suorittamalla Bridge-kurssin.

 

ARVIOINTI:

Kurssin läpipääseminen perustuu 100-prosenttiseen osallistumiseen, hyväksyttäviin suorituksiin tehtävissä ja pikkutenteissä, riittävät osoitetut käytännön taidot sekä hyväksytty arvosana kirjallisesta lopputentistä. WMA ottaa huomioon osallistujien erikoistarpeet ja kielikysymykset.

 

ENNAKKO EDELLYTYKSET:

Osallistujien tulee olla vähintään 16 vuotta täyttäneitä. Alle 18 vuotiailla osallistujilla tulee olla vanhemman tai muun huoltajan kirjallinen suostumus kurssille osallistumiseen.

 

MITÄ TUODA KURSSILLE MUKAAN?

Osallistujilla tulee olla kurssipaikkaan ja vuodenaikaan sopivat varusteet. On hyvä muistaa, että satoi tai paistoi, suurin osa kurssista tullaan suorittamaan ulkona. Muistiinpanovälineet sekä kello ovat myös osa suositeltua varustusta.

Katso nettisivultamme www.wildmed.com kohdasta osallistujien käsikirja lisätietoja, mitä tuoda kurssille mukaan ja kuinka valmistautua siihen etukäteen.